Aan dit project werken mee:

20170911 MED 9994 foto 2 CroppedImage5050-73c4d964832ccfa99753ed9694367399efc35e47 CroppedImage5050-8ce68e86cd60db201d8b3c3e65aeb74920501d16
Projectstatus: Actief
Samen met tankstationexploitanten zijn voeren we gesprekken met potentiële gebruikers.
Stimuleren rijden op Groengas
142e4510b5b43b752419271b230dbd94d5509580 original

Rijden op Groengas is goedkoop én goed voor het milieu. Doen dus.

vorige volgende
maart 2010

Eerste bijeenkomst

Auteur: Reinder Boon | Datum: 15-03-2010

Op 15 maart 2010 kwamen in Doetinchem de deelnemers aan dit project bij elkaar om na te denken over uit te zetten acties om de campagne "Rijden op aardgas" tot een succes te maken. De uitkomsten zijn hier te downloaden.


april 2010

Bespreken campagneplan

Auteur: Reinder Boon | Datum: 19-04-2010

Op 19 maart zijn een aantal deelnemers van het projectteam opnieuw bij elkaar gekomen en is de voorgestelde denklijn geaccordeerd.

ROVA en Cosmo Trucks met elkaar in gesprek

Auteur: Reinder Boon | Datum: 27-04-2010

Op 27 april ontmoeten Jos Polman van Cosmo Trucks en Allard van Bruggen van ROVA elkaar in Zwolle. ROVA plaatst in oktober een vuilniswagen op CNG in Winterswijk en Cosmo Trucks werkt aan het plaatsen van een vulpunt. Jos en Allard voerden overleg over de mogelijkheden die er zijn om elkaar te versterken.

juni 2010

Congres electrisch rijden en openbare ruimte

Auteur: Reinder Boon | Datum: 01-06-2010

Dinsdag 28 september 2010, Congrescentrum De Reehorst te Ede Elektrisch rijden en de gemeente - Gevolgen voor de inrichting van boven- en ondergrondse ruimte.

Lees verder

Toekenning TAB II subsidie

Auteur: Reinder Boon | Datum: 02-06-2010

02 - 06 Zojuist heb ik gesproken met de heer M. Deckers van Agenschap.nl en deze vertelde mij dat maandag 7 juni bekend wordt gemaakt wie de subsidie uit de TAB II regeling krijgt toegekend. Lukt het niet om dit die dag schriftelijk kenbaar te maken dan zullen de aanvragers worden gebeld.

Gesprekken door de aardgasconsulent

Auteur: Reinder Boon | Datum: 02-06-2010

02 - 06 In het vierde kwartaal 2009 en eerste kwartaal 2010 zijn er binnen de gemeente Doetinchem verschillende gesprekken gevoerd door de aardgasconsulent van Agentschap.nl

Download het vierde kwartaal 2009


Download het eerste kwartaal 2010

Hulshof stap over op aardgas

Auteur: Reinder Boon | Datum: 04-06-2010

Ook Hulshof, Royal Dutch Tanneries, uit Lichtenvoorde stapt over op het rijden op aardgas. In eerste instantie gaat het om één bedrijfsauto. Als het moment daar is wordt deze direct vervangen.


 

Lees verder

Rekenmodellen

Auteur: Reinder Boon | Datum: 06-06-2010

         

 

 

Sandwitchpanelen

Auteur: Reinder Boon | Datum: 19-06-2010

Gaan we in Doetinchem sandwitchpanelen plaatsen ? Dit is afhankelijk van ..

Lees verder
september 2010

Vulpunt in Groenlo

Auteur: Reinder Boon | Datum: 01-09-2010

Er is tussen twee partijen intensief overleg over het plaasten van een vulpunt op de Sliem in Groenlo. De eerstevolgende stap is het bespreken van de businesscase.

Luchtballon ?

Auteur: Reinder Boon | Datum: 05-09-2010

Jan Pieter de Wilde heeft een offerte opgevraagd voor een luchtballon.

Download hier de voorbeelden

      

Beeld 1                                Beeld 2

Lees verder

Tafel van Groenlo naar Den Haag

Auteur: Reinder Boon | Datum: 09-09-2010

Op 9 september zijn diverse plannen van de tafel van Groenlo in Den Haag gepresenteerd met het doel om daarvoor de benodigde randvoorwaarden te krijgen. Dit kon gaan om geld maar ook om ontheffing van allerlei regelgeving. Samen met de heren Herman Hulshof en Arjan Prinsen is het onderdeel duurzame brandstof voorbereid waarbij concreet is gevraagd om voorfinanciering van auto´s en vulpunten.  

november 2010

Overleg over vulpunt de Sliem

Auteur: Reinder Boon | Datum: 09-11-2010

Op 9 november is er overleg tussen de gemeente Oost Gelre, Groot Zevert en Groeistrategen over de plaatsing van een vulpunt op de Sliem.

Lees verder

Open dag in Doetinchem

Auteur: Reinder Boon | Datum: 27-11-2010

Op 27 november stonden we op het Simonsplein is Doetinchem om het publiek kennis te laten maken met auto's op alternatieve brandstoffen.

Lees verder
februari 2011

Wim Bosman neemt een truck in gebruik diesel / groengas

Auteur: Reinder Boon | Datum: 09-02-2011

Wim Bosman Transport neemt een MAN TGL DualFuel truck in gebruik. De TGL DualFuel truck rijdt op groengas (CNG) in combinatie met diesel.

Het voordeel van CNG (Compressed Natural Gas) is dat de verbranding vrijwel geheel roet- en fijnstof vrij is en dat het een CO2 neutrale brandstof is. Jaarlijks levert de DualFuel truck volgens MAN een reductie op van ruim 9.000 kg CO2 bij een inzet van 50.000 km per jaar.

Lees verder
maart 2011

Ondernemers zien Groengas als kans

Auteur: Reinder Boon | Datum: 18-03-2011

Paul Kuster en Jan Pieter de Wilde leggen in de Gelderlander uit welke kansen Groengas biedt aan ondernemers.

Download het artikel door te klikken op de foto :


Proeftuinregeling voor Groengasauto's

Auteur: Reinder Boon | Datum: 21-03-2011

 

Agenstchap.nl heeft de proeftuinenregeling voor Groengasauto’s gepubliceerd!

De regeling gaat 1 juli open en sluit 30 december 2011.

Wie het eerst komt, het eerst maalt, dus het is zaak de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen (op 1 juli).

Download hier het document

Lees verder

Pit Stop Varsseveld onderzoekt mogelijkheden Groengas

Auteur: Reinder Boon | Datum: 23-03-2011

 

Pit Stop opent in het eerste halfjaar 2011 een BP tankstation aan de Euroweg in Varsseveld. Onderzocht gaat worden of er genoeg interesse bij gebruikers voor een  Groengas vulpunt. Is dat het geval dan zal ook deze dienst bij het nieuwe tankstation worden aangeboden. Hierdoor kan iedereen die dat wil goedkoper én milieuvriendelijker gaan rijden.  

juli 2011

Biogas in de Achterhoek op website Fuelswitch

Auteur: Reinder Boon | Datum: 20-07-2011

De filmpje die gemaakt zijn in de Achterhoek over Groengas staan vanaf vandaag ook op de website van Fuelswitch.

In overleg met Anja Dijkhout, die de communicatie regelt voor Fuelswitch is dit gerealiseerd.

http://www.fuelswitch.nl/index.php?mod=pages&cat=16&item=71

oktober 2011

Groengas in een strip

Auteur: Reinder Boon | Datum: 19-10-2011

De provincie Gelderland gaat de strip gebruiken die is ontwikkeld voor de gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek.De bedoeling van de strip is het onder de aandacht brengen van de voordelen van het rijden op Groengas op een toegankelijke manier en voor een breed publiek. In een oplage van 700.000 huis-aan-huis bladen wordt de strip geprint.

Open hier de strip deel 1.

Landelijke petitie

Auteur: Reinder Boon | Datum: 20-10-2011

 

Groengas mobiel mag op 25 oktober, tijdens een commissievergadering, een petitie aanbieden aan de financiële commissie van de Tweede kamer.

 

Download hier de petitie.

 

 

Subsidie provincie Gelderland

Auteur: Reinder Boon | Datum: 23-10-2011

De provincie Gelderland stelt € 3.000,-- euro subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een (bestel-)auto op Groengas.

Lees alles via de link :

http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/18/860.html

Voor ondersteuning bij de aanvraag kunt u contact opnemen met Reinder Boon

06 - 515 76 393 r.boon@groeistrategen.nl

Lees verder
november 2011

Verhoging belasting op Groengas ?

Auteur: Reinder Boon | Datum: 04-11-2011

Deel Tweede Kamer tegen verhoging belasting op Groengas

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2012 door de Kamercommissie van Financiën pleiten CDA, Groenlinks en D66 voor ondersteuning van de ontwikkeling van Groengas. Bruno Braakhuis van Groenlinks zei letterlijk: “Het kan niet zo zijn dat we de innovatie van Groengas nu de nek omdraaien”, Hij benadrukte het belang van de ontwikkeling van Groengas als schonere transportbrandstof. Bovendien zette hij grote vraagtekens bij het beleid, waarin het btw-tarief voor Groengas zou stijgen, terwijl het lage btw-tarief voor rode diesel in de landbouw behouden blijft.
 

december 2011

Bericht van Groengasmobiel

Auteur: Reinder Boon | Datum: 23-12-2011

Autobelastingen Groengas

Na de stemming in de 2e Kamer over het belastingplan 2012, zijn voor het rijden op “gassen” de volgende zaken aan de orde:

 

1)       De accijns op “gassen” wordt vanaf 1 januari 2012 in 4 jaarlijkse stappen verhoogd (eerder voorzien in 2 stappen in 2 jaar). Gecomprimeerd aard/groengas gaat per stap met ca. 4 ct/kg (3,2 ct/m3) verhoogd worden tot uiteindelijk 20,3 ct/kg (16 ct/m3).  De accijns op LPG en LNG/LBM gaat  in 4 stappen van 1,2 ct/kg naar uiteindelijk 20,5 ct/kg.

 

2)       De berekening van de BPM voor aardgasvoertuigen vindt vanaf 1-7-2012 volledig plaats conform de benzine methodiek (was deels diesel). Hierdoor worden aardgasvoertuigen t.o.v. diesel en benzine iets goedkoper

 

3)       Het verschil in BPM opbrengst wordt door de Overheid gefinancierd uit een verhoging van de MRB naar LPG-G3 niveau per 1-7-2012.

Lees verder
januari 2012

Uitvoeringstermijn Subsidieprogramma verlengd

Auteur: Reinder Boon | Datum: 06-01-2012

In het kader van het Subsidieprogramma Tankstations alternatieve brandstoffen 2009 zijn in juni 2010 zestig subsidies verstrekt ten behoeve van nieuwbouw van of ombouw naar vulpunten voor alternatieve brandstoffen. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft de termijn waarbinnen de projecten moeten worden uitgevoerd met ruim een half jaar verlengd tot 31 juli 2012.
 

In de Achterhoek is subsidie toegekend in de plaatsen Aalten, Borculo en Winterswijk.

Setax

Auteur: Reinder Boon | Datum: 31-01-2012

Het taxi- en koeriersbedrijf Setax heeft drie extra wagens aangeschaft die rijden op Groengas. Langzaam maar zeker komt de markt meer en meer in beweging.

februari 2012

Landelijke Groengasdag

Auteur: Reinder Boon | Datum: 11-02-2012

Beste Groengas-betrokkenen,

 

Vrijdag 1 juni 2012 moet dé landelijke Groengasdag worden. Dat initiatief van het Platform Duurzame Mobiliteit is al eerder aangekondigd en dit jaar is het dan zover.

 

Het doel van de dag is het rijden op Groengas weer eens stevig op de kaart te zetten bij de pers, politici en het grote publiek. Wij willen niet een zozeer een centrale festiviteit (hoewel we natuurlijk nadenken over een centrale aanleiding of een autoriteit die iets doet), maar wel veel gratis publiciteit door alle partijen te vragen op die dag een evenement te organiseren en dat bekend te maken.

 

Het mag van alles zijn: een persbericht, de lancering van een nieuw automodel, een testdag, een rondleiding in een vergister… Misschien zijn er nog veel meer ideeën. Namens de landelijke werkgroep communicatie van het Platform Duurzame Mobiliteit coördineert het Stadsgewest Haaglanden de landelijke Groengasdag. Alle belanghebbenden organiseren zelf hun eigen activiteiten en zij benaderen ook hun eigen (pers)netwerk.

 

Wil(len) j(ulli)e mij laten weten of hiervoor belangstelling is?

E-laad is Sinterklaas

Auteur: | Datum: 21-02-2012

Waarom denkt Verhaagen niet zo over het rijden op Groengas ???

DEN HAAG, 21 februari 2012 12:33
VVD: Stichting e-Iaad speelt 'Sinterklaas'
WO-Tweede Kamerlid René Leegte wil dat netbeheerders stoppen met het 'gratis' plaatsen van oplaadpunten.  Sinterklaas spelen noemt hij het door de netbeheerders opgezette Stichting e-Iaad plaatsen van al meer dan duizend publieke oplaadpunten voor elektrische auto's in Nederland.

Bron : ZERAUTO

Lees verder
maart 2012

Temebel stap over op Groengas

Auteur: Reinder Boon | Datum: 09-03-2012

Ook Temebel schakelt over op het rijden op Groengas. Deze week werd de eerste Fiat Doblo op Groengas aangeschaft. De bedoeling is om de aankomende jaren met het wagenpark, bestaande uit onder andere 10 stuks grijs kenteken voertuigen, volledig over te schakelen op Groengas. “Duurzaamheid wordt voor ons én voor onze opdrachtgevers steeds belangrijker. Verder is er qua Groengas rijden eigenlijk belemmering meer. Vandaar dat dit voor ons één van de stappen is die wij gaan zetten richting maatschappelijk verantwoord ondernemen.” Aldus Eric Woerts, directeur van Temebel schildert - timmert - verbouwt.

Van Dam Verhuizingen

Auteur: Reinder Boon | Datum: 30-03-2012

In de afgelopen weken zijn met verhuisbedrijf van Dam uit Doetinchem alle Voors en Tegens van het rijden op Groengas besproken. Dit heeft er in geresulteerd dat wanneer er de aankomende jaren bedrijfswagens moeten worden vervangen een gedeelte daarvan op Groengas zal gaan rijden. “Op korte termijn staan er geen vervangingen in de planning maar Groengas is interessant voor ons bedrijf.” Aldus Jeroen van Dam.

mei 2012

Voorstel belettering Temebel

Auteur: Reinder Boon | Datum: 02-05-2012

Temebel heeft enige ontwerpen laten maken voor de belettering van de Groengas bestelwagen.

Siebelink Autoschade onderzoekt mogelijkheden Groengas

Auteur: Reinder Boon | Datum: 05-05-2012

 

P.A. Siebelink Autoschade gaat de mogelijkheden onderzoeken om het totaal van 12 leenauto’s de aankomende jaren te vervangen door auto’s op Groengas. “Wij zien Groengas als één van de stappen die wij kunnen zetten om onze duurzaamheidsambitie vorm te geven” aldus de heer Sander Siebelink, de bedrijfsleider van het autoschadebedrijf. De eerste stap die gezet gaat worden is het voeren van overleg met de leasemaatschappij. Daarna zal bekeken worden welke merken / modellen geschikt zijn als vervangend vervoer voor de klanten.

Regiotaxi op Groengas

Auteur: Reinder Boon | Datum: 30-05-2012

De aanbesteding voor de Regiotaxi in de Provincie Gelderland is voorlopig gegund aan een bedrijf dat de Regiotaxi’s volledig op Groengas gaat laten rijden. Hierdoor wordt het mogelijk om Groengas definitief en rendabel  een positie te laten verwerven in de provincie. De gehele keten kan hiervan gaan profiteren.

 

Op 22 mei hebben wij gesproken met de provincie over samenwerking om dit  te realiseren. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

juni 2012

Printing Partners overwegen ombouw naar Groengas

Auteur: Reinder Boon | Datum: 04-06-2012

Op 23 mei spraken wij met de heer Stan Egging, manager operations bij Printing Partners, over de mogelijkheden van Groengas voor het wagenpark. Het rijden op Groengas past is de ambities van Printing Partners om actiegericht MVO beleid in te voeren. Als resultaat van het gesprek gaat Printing Partners bij vervanging vervoersmiddelen aanschaffen op Groengas. Aangezien het wagenpark recent vernieuwd is wordt dit pas over enige jaren actueel en dat vindt Printing Partners te ver weg liggen. Daarom zal contact worden gelegd met Prins Autogas om te bespreken of de Volkswagen Transporter rendabel kan worden omgebouwd