Aan dit project werken mee:

20170911 MED 9994 foto 2 CroppedImage5050-73c4d964832ccfa99753ed9694367399efc35e47 CroppedImage5050-8ce68e86cd60db201d8b3c3e65aeb74920501d16
Projectstatus: Actief
Samen met tankstationexploitanten zijn voeren we gesprekken met potentiële gebruikers.
Stimuleren rijden op Groengas
142e4510b5b43b752419271b230dbd94d5509580 original

Rijden op Groengas is goedkoop én goed voor het milieu. Doen dus.

Stimuleren rijden op Groengas: Bericht van Groengasmobiel

Bericht van Groengasmobiel

Auteur: Reinder Boon
Datum: 23-12-2011

Autobelastingen Groengas

Na de stemming in de 2e Kamer over het belastingplan 2012, zijn voor het rijden op “gassen” de volgende zaken aan de orde:

 

1)       De accijns op “gassen” wordt vanaf 1 januari 2012 in 4 jaarlijkse stappen verhoogd (eerder voorzien in 2 stappen in 2 jaar). Gecomprimeerd aard/groengas gaat per stap met ca. 4 ct/kg (3,2 ct/m3) verhoogd worden tot uiteindelijk 20,3 ct/kg (16 ct/m3).  De accijns op LPG en LNG/LBM gaat  in 4 stappen van 1,2 ct/kg naar uiteindelijk 20,5 ct/kg.

 

2)       De berekening van de BPM voor aardgasvoertuigen vindt vanaf 1-7-2012 volledig plaats conform de benzine methodiek (was deels diesel). Hierdoor worden aardgasvoertuigen t.o.v. diesel en benzine iets goedkoper

 

3)       Het verschil in BPM opbrengst wordt door de Overheid gefinancierd uit een verhoging van de MRB naar LPG-G3 niveau per 1-7-2012.

Tegelijkertijd zijn de regelingen voor Plug in Hybride en Vol Elektrisch rijden versobert. Beide alternatieven worden nu nog maar 2 jaar volledig belastingvrij verkocht (voor 5 jaar) i.p.v. 5 jaar lang. Per saldo verliezen dus alle duurzame mobiliteitopties aan attractiviteit door hetgeen de 2e Kamer nu heeft beslist. Heel jammer voor de innovatie en het milieu in Nederland. Aan de andere kant zijn deze aanpassingen aan de autofiscaliteit voor Groengas niet bijzonder groot en zal de markt voor het rijden op Groengas (gecomprimeerd en vloeibaar) er niet heel anders gaan uitzien de komende jaren. Door de geleidelijkere verhoging van accijnzen dan voorzien krijgt de markt meer tijd om te groeien, al blijft de door ons gewenste extra push natuurlijk achterwege.

 

Wat wel bereikt is via een zeer intensieve lobby in Den Haag, is dat het rijden op groengas nu wel bij heel veel mensen heel duidelijk op het netvlies staat als zijnde een serieuze optie. Dat deze optie niet sterker ondersteund is vanuit de 2e Kamer, heeft meer te maken met de politieke verhoudingen dan met het onderwerp zelf. Dit laatste blijkt onder andere uit het feit dat het rijden op groengas in de discussies vooruitlopend op de stemmingen in de Kamer, gelijkgesteld werd met Plug in Hybride voertuigen en dus voor “0% bijtelling” in aanmerking zou moeten komen.

 

Groengas dag

Nu de positie van het rijden op Groengas binnen het autobelastingensysteem voor 2012 bekend is,  is het tijd om over te gaan tot de orde van de dag en de communicatie rond het rijden op Groengas verder te verbeteren. In dat kader wordt vanuit het Partnerplatform Mobiliteit (onderdeel van Groen Gas Nederland) momenteel gewerkt aan een uniforme communicatieboodschap voor de onderwerpen: Veiligheid, Gaskwaliteit en LNG/CNG. Deze boodschap kan vervolgens door marktpartijen worden opgepakt.

 

Een idee dat we binnenkort vanuit o.a. GroengasMobiel en IPO verder uitgewerkt gaat worden is een Groengas dag. Deze zou rondom de opening van het 100ste tankstation plaats moeten vinden, ergens in het voorjaar van 2012. Als het aan GroengasMobiel ligt dan worden door het hele land allerlei activiteiten georganiseerd door vele verschillende partijen (zowel aan de Groengas productiezijde als aan de afzetzijde). Hierbij is te denken aan lancering van nieuwe automodellen, openbaar maken van nieuwe leaseregelingen, proefritten, rondleidingen, persbijeenkomsten, debatten etc. etc. Door alles goed te coördineren en op elkaar af te stemmen wordt veel aandacht gegenereerd, bij zowel publiek, beleidsmakers als de pers.

De organisatie zal bij marktpartijen en lokale stakeholders moeten liggen.  Daarom vragen we u bij deze vast na te denken over de organisatie van activiteiten bij u op het bedrijf of in uw regio. Binnenkort ontvangt u nadere informatie over datum en organisatie/coördinatie.