Aan dit project werken mee:

20170911 MED 9994 foto 2 CroppedImage5050-73c4d964832ccfa99753ed9694367399efc35e47 CroppedImage5050-8ce68e86cd60db201d8b3c3e65aeb74920501d16
Projectstatus: Actief
Samen met tankstationexploitanten zijn voeren we gesprekken met potentiële gebruikers.
Stimuleren rijden op Groengas
142e4510b5b43b752419271b230dbd94d5509580 original

Rijden op Groengas is goedkoop én goed voor het milieu. Doen dus.

Stimuleren rijden op Groengas: Congres electrisch rijden en openbare ruimte

Congres electrisch rijden en openbare ruimte

Auteur: Reinder Boon
Datum: 01-06-2010

Dinsdag 28 september 2010, Congrescentrum De Reehorst te Ede Elektrisch rijden en de gemeente - Gevolgen voor de inrichting van boven- en ondergrondse ruimte.

Gezamenlijk congres van Vereniging Stadswerk Nederland en het Gemeentelijk Platform Kabels en leidingen (GPKL) Elektrisch rijden is "hot" Hoe snel zal elektrisch vervoer zich ontwikkelen en in welke richting? Wat betekent deze ontwikkeling voor gemeenten, en dan vooral in haar rol van inrichter en beheerder van de openbare ruimte? Gemeenten worden aangesproken door netbeheerders elektra, die graag én snel e-laadpunten willen plaatsen. Van de gemeente wordt verwacht dat deze hier in meedenkt en -werkt. Het tijdig ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie is daarom onvermijdelijk.  

Betrokken ambtenaren moeten goed zicht krijgen op de kansen en bedreigingen. Stadswerk en GPKL willen met het congres gemeenten helpen om in het strategisch denken hierover een sprong vooruit te maken.

Doelgroep :

Gemeentelijke medewerkers op beleids- en strategisch niveau, zoals stedenbouwers, kabel- en leidingcoördinatoren, civieltechnici, maar ook juridische medewerkers. 

Aanmelden                                                                                                                                                                                                      Nadere informatie volgt tijdig via www.stadswerk.nl, en http://www.gpkl.nl/>  en via gerichte mailings.