Aan dit project werken mee:

20170911 MED 9994 foto 2 CroppedImage5050-73c4d964832ccfa99753ed9694367399efc35e47 CroppedImage5050-8ce68e86cd60db201d8b3c3e65aeb74920501d16
Projectstatus: Actief
Samen met tankstationexploitanten zijn voeren we gesprekken met potentiële gebruikers.
Stimuleren rijden op Groengas
142e4510b5b43b752419271b230dbd94d5509580 original

Rijden op Groengas is goedkoop én goed voor het milieu. Doen dus.

Stimuleren rijden op Groengas: E-laad is Sinterklaas

E-laad is Sinterklaas

Auteur:
Datum: 21-02-2012

Waarom denkt Verhaagen niet zo over het rijden op Groengas ???

DEN HAAG, 21 februari 2012 12:33
VVD: Stichting e-Iaad speelt 'Sinterklaas'
WO-Tweede Kamerlid René Leegte wil dat netbeheerders stoppen met het 'gratis' plaatsen van oplaadpunten.  Sinterklaas spelen noemt hij het door de netbeheerders opgezette Stichting e-Iaad plaatsen van al meer dan duizend publieke oplaadpunten voor elektrische auto's in Nederland.

Bron : ZERAUTO


Stichting e-Iaad streeft naar een totaal van tienduizend oplaadpunten. Volgens Leegte rijdt e-Iaad commerciële partijen in de wielen met publiek geld. "Laadpalen zijn niet gratis", aldus de liberaal donderdag in een breed overleg met minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Leegt stelt dat de netbeheerders geen commerciële activiteiten mogen ontplooien. De aanleg van een netwerk van laad palen is volgens hem geen taak die de netbeheerders zouden moeten oppakken.
Verhagen nuanceerde het standpunt. "Ik ben het met de WO eens dat netbeheerders alleen wettelijke taken moeten uitvoeren. e-Iaad is echter opgericht omdat marktpartijen de handschoen niet oppakken." Verhagen ziet geen kwaad in het feit dat de netbeheerders zich hier op dit moment voor inspannen. De minister is een van de voortrekkers van Stichting e-Iaad. Hij sloot afgelopen najaar zelfs een Green Deal met The New Motion - een consortium waar e-Iaad deel van uitmaakt- om tot een grootschalig, intelligent en publiek toegankelijk laadnetwerk voor elektrische vervoer in Nederland te realiseren.
Volgens Stichting e-Iaad-directeur Onoph Caron rijden de netbeheerders de commerciële partijen helemaal niet in de wielen. Het neerzetten van een laad paal is volgens de directeur commercieel gewoon nog niet mogelijk. Het neerzetten van een laad paal kost volgens hem zo'n zes- tot zevenduizend euro. Daar komt jaarlijks nog een EUR 1.000 bovenop voor bijvoorbeeld onderhoud. "Een hele knappe jongen die daar een businesscase voor heeft." En daarom financieren de netbeheerders

 

Artikel ontavnge van Lex Wildenbeest.