Aan dit project werken mee:

20170911 MED 9994 foto 2 CroppedImage5050-b0d7182b3693f4c783f44252571c00883108c1da
Projectstatus: Actief
We zijn bezig met de eerste gesprekken met de stakeholders
Functiegericht wegbeheer
e51fbcc69a5c0621304df1a5c7501ce03e51caec original
Doel van het project

Landelijke gemeenten hebben vele kilometers wegen en weggetjes die betrekkelijk weinig benut worden en in onderhoud kostbaar zijn. Veel wegen stammen uit de verkavelingstijd en zijn binnen tien jaar aan renovatie toe. Dat onderhoud kost miljoenen euro’s per jaar.

Samen met ingenieursbureau TAUW heeft de gemeente Lochem een analyse gedaan, waaruit blijkt dat vrijwel alle wegen als hoogwaardige doorgaande asfaltwegen zijn aangelegd, terwijl van veel wegen in het buitengebied de functie veel bescheidener is en deze niet intensief worden gebruikt. Dat betekent dat veel wegen kunnen worden ‘afgewaardeerd’ van ontsluitingsweg tot bijvoorbeeld karrespoor.
Dat levert een radicaal nieuw beeld van wegen op en brengt het benodigde onderhoudsbudget terug van 3 miljoen naar ruim 1 miljoen per jaar. Wel is een eenmalige forse investering van zo'n 8 tot 10 miljoen euro nodig.

Het afwaarderen en aanpassen van wegen is behalve een technisch proces ook nadrukkelijk een sociaal proces. Zo kunnen aanwonenden en inwoners samen met deskundigen aan een interactieve tekentafel met een eigen onderhoudsbudget gaan mee-ontwerpen aan het wegbeheer van de toekomst.
Daarnaast is het een uitdaging om naar nieuwe, duurzame materialen te zoeken zoals gerecyclede kunststof die als wegmateriaal kunnen fungeren. Het maken van bijvoorbeeld grasbeton vergt veel energie (en dus CO2). Ook is het zoeken naar nieuwe aanbestedingsvormen met wegenbouwers, bijvoorbeeld via leasen en langdurige contracten voor wegbeheer.
Het Vertrouwenspact wil dit proces van innovaties in het wegbeheer faciliteren en de benodigde partijen hiervoor samenbrengen.De aanleg van landwegen met duurzame materialen bespaart energie en benut materialen die vanuit afval worden gewonnen en recyclebaar zijn.

Doel van het project : Cradle to Cradle landwegen die zeer energiezuinig worden aangelegd.