Aan dit project werken mee:

Heleen Weening Duurzaam Den Haag Evert Drewes van Duurzaam Den Haag Lennart van der Linde Duurzaam Den Haag Jill Wilkinson 20170911 MED 9994 foto 2
Projectstatus: Actief
Voorbereidingangsfase Energie in de buurt
DDH Voorbereiding kwartiermakersfase
Duurzaam Den Haag

De voorbereidingsfase wordt gebruikt om de drie buurten definitief te selecteren. Hiervoor is procesbegeleiding opgenomen om afstemming met andere initiatieven en programma’s van relevante stakeholders in de stad te doen, waaronder de reeds bestaande bewonersinitiatieven en Gemeente Den Haag. In de geselecteerde buurten wordt vervolgens een stakeholder- en risicoanalyse gedaan ter voorbereiding op het starten van het proces. Daarnaast wordt deze periode gebruikt om de structuur van de organisatie op te zetten en buurteams in te richten zodat er in de kwartiersmakersfase een vliegende start kan worden gemaakt.
Dit leidt tot de volgende resultaten:
• 3 buurten definitief geselecteerd (obv selectiecriteria en inventarisatie onoverkomelijke obstakels)
• Informatievoorziening met partners/stakeholders ingericht
• Vraagstuk scherp geformuleerd met partners
• Organisatiestructuur ontworpen die het proces ondersteunt en de voortgang waarborgt
• Ontwerp voor de buurtteams met bewoners uit de buurt gemaakt

 

Betrokken belangen
Duurzaam Den Haag
Heleen Weening:

Leiding en sturing geven aan de voorbereidingsfase.

Duurzaam Den Haag
Lennart van de Linde:

Uitwerken van de voorbereidingsfase

Duurzaam Den Haag
Jill Wilkinson:

Jill stelt haar kennis en ervaring tot eind 2017 voor ongeveer twee dagdelen per week om niet ter beschikking aan Duurzaam Den Haag.

Duurzaam Den Haag
Reinder Boon:

Zorgdragen voor het ontwikkelen van de voorbereidingsfase